Anbefaler å si nei til statlig finansiering av omsorgstjenesten

Rådmannen i Flekkefjord foreslår at kommune ikke skal søke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten.