Den politiske barnehage

POLITISK SJOKK: Nina Danielsen (Sp) i samtale med KrF og Venstre under bystyret torsdag i forrige uke.

POLITISK SJOKK: Nina Danielsen (Sp) i samtale med KrF og Venstre under bystyret torsdag i forrige uke.

Av
DEL

MeningerDet var en gang at det hadde vært nytt opptak til barnehagen, og barna skulle sette sammen nytt fotballag. For syns skyld skulle det velges blant alle barna, men alle visste at Jan og Hanne og Nina og Reidar, som var anførere for hver sin gruppe, på forhånd var blitt enige om sammensetningen av laget og hvem som skulle være kaptein og reservekaptein. De barna som ikke var med i deres grupper, var ikke blitt spurt, men de var slemme og dårlig likt, og dessuten så få at de ikke ble tatt hensyn til.

Men altså – det skulle gjennomføres valg til laget, og alle barna hadde stemmerett. Og til alles forskrekkelse viste det seg at noen av de slemme barna hadde stemt annerledes enn de nevnte ledere hadde avtalt. Om det skyldes ønske om selv å komme med på laget eller bare å gi et pek til ledergruppa, vet bare den eller de som ikke holdt seg til «reglene». Valget førte dermed til at Jan ikke fikk de medspillere han ønsket seg. Han ble da furten og ville ikke lenger være kaptein.

Da senket en tung tenketåke seg over barnehagen. Jan og Hanne og Nina og Reidar hadde jo allerede tenkt en gang og bestemt hvordan de ville ha det, og da var tankevirksomheten åpenbart brukt opp. «Jeg vil ikke være kaptein», sa Nina. «ikke jeg heller», sa Hanne. Så ble de enige om at de slemme ungene fikk ordne opp på egen hånd og velge kaptein blant sine egne. Og slik ble det – Torbjørn ble valgt til kaptein. Da ingen ville være reservekaptein, sa Stian – fra Hannes gruppe – at han kunne påta seg den oppgaven. Det likte ikke Hanne, og Stian forlot denne gruppa.

* * *

Her skulle jeg gjerne sagt snipp, snapp, snute, men eventyret er dessverre ikke ute. Disse folka skal lede kommunen vår i 4 år! De skal ta initiativ til og planlegge for positiv utvikling av kommunen, de skal forvalte kommunens inntekter på fornuftig måte, de skal ha handlekraft til å styre også i vanskelige og uforutsette situasjoner. Og ordføreren skal representere kommunen uten å ha noe politisk flertall bak seg. Har jeg tillit til dem? Nei! Politikerforakt? Ja!

Artikkeltags