Ulykke: Bil i grøfta på fv. 44

Av

Trafikkulykke på fv. 44.