Trafikkulykke på Bjørnestad

Av

Rykket ut til ulykke.