Gå til sidens hovedinnhold

Politisk flomsvikt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DET HAR ikke manglet på saker om nødvendigheten av flomsikring etter Synne-flommen i desember 2015. Kvinesdal, Sirdal, Sokndal og Lund har også fått midler fra Norges vassdrags og energi direktorat (NVE) til utredninger. Det har tatt mange år før det er noen bevegelse fra utredninger og planer til bygging av flomsikring.

NÅ HAR riktignok flomsikringen ved Tonstad bru startet ved at myndighetene la 17 millioner kroner på bordet og kommunen blar opp resten. Også på Moi er flomsikringen i gang, men der ble det et nedskalert prosjekt der NorDan tar så og si hele regningen. Kvinesdal har fått gjort litt tiltak i Fedaåna, og utredet aktuelle tiltak for Liknes. Sokndal har også funnet ut hva som skal til med flomtunnel over til Jøssingfjord. Både Sokndal og Kvinesdal mangler imidlertid beløp i 100-millioners klassen til å gjennomføre jobbene.

DET ER ikke ofte at politikere er så ærlige som stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) da han innrømmet til Agder i april 2019 at politikere i både posisjon og opposisjon har bevilget alt for lite til flomsikring. Med noen få hundre millioner kroner pr. år til flomsikring i hele landet kan man risikere mange «Synne-flommer» med enorme skader før de mest utsatte områdene får nødvendig sikring.

– SLIK HAR det dessverre vært lenge. Når flommen kommer må fellesskapet ta kostnaden, men det er meget kritikkverdig at vi ikke greier å løfte bevilgningen til NVE slik at de kan gjennomføre flomforebygging både når det gjelder bygninger og arealer, sa Lundteigen til Agder og pekte på at bevilgningene burde vært på flere milliarder med så store kostnader og så mange steder som trenger sikring.

KONSEKVENSER FOR arbeidsplasser og næringsliv teller ikke i dagens kriterier for flomsikring. Det er kanskje på tide å se på både kriterier og bevilgninger. Da Olje- og energiminister Tina Bru (H) besøkte Sokndal i fjor opplyste hun til Agder at NVE har identifisert flomsikringsbehov på fire milliarder kroner. Hvor er valgkampsakene med nødvendige milliarder til flomsikring?