UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) HAR sagt opp avtalen om 100 plasser for akuttinnkvarteringer med Kvinesdal Link AS i Sarons dal. Link har imidlertid sendt søknad om å få Kvinesdal som et permanent, ordinært asylmottak. Det var god reklame for kommunen og regionen å kunne ta imot ukrainske flyktninger. Et viktig oppdrag en hel nasjon har stått sammen om. Og i Kvinesdal har de erfaring med dette, så det var ingen overraskelse at ukrainerne stort sett trivdes godt der.

I DAGENS avis kan man lese om seks representanter, blant de om lag 90 ukrainerne, som fikk akuttinnkvartering i Sarons dal i mars 2022. Kvinesdal har gitt dem en god start i Norge, med det de selv kaller vennlige befolkning og mennesker med store hjerter. De er takknemlige overfor Norge og Kvinesdal for at de har fått beskyttelse, og at de har blitt godt ivaretatt. Det skulle også bare mangle, men kvindølene bør ta til seg de varme ordene.

DET KAN være mottaket i Kvinesdal vil fortsette sin drift. Da som et permanent og ordinært asylmottak. Det vil være positivt for kommunen med tanke på arbeidsplassene og tilskudd det genererer. Det er åtte ansatte fordelt på seks årsverk knyttet til akuttmottaket. Flesteparten har allerede jobber og er godt utdannet personale så de har noe å gå tilbake til, men ledelsen håper imidlertid å kunne videreføre jobbene ved at de nå har søkt om å få bli godkjent som et permanent mottak

I TILLEGG er vår region god på integrering, så det er et pluss om Link får søknaden innvilget. Det er fortsatt noen ting som må på plass, men ledelsen virker optimistiske på at det skal bli videre drift. Leder Liv Ellen Omdal sier at det er gode muligheter, men hun er naturligvis spent på hva som blir den endelige avgjørelsen.

SÅ KAN man i samme åndedrag minne om at integrering skjer på forskjellige arenaer. Røde Kors i Flekkefjord har et svært godt flyktningguide-program. Der trengs det ofte folk, og de som er med opplever det som givende og lærerikt. En annen viktig arena er vår vanlige hverdag: Inviter mennesker hjem på middag. Si hei. Inkludere hverandre. I trøblete tider er dét viktigere enn noensinne. Og når vi blir kjent på tvers av kulturer, er det til berikelse.