Opptak fra presentasjonen av Nye Veier sitt alternativ for ny E39 i Kvinesdal og debatten/ spørsmål etterpå.