Presser frem løsning for hele GP-prosjektet

Fylkespolitikerne i samferdselsutvalget i Agder har nylig anbefalt at også gang og sykkelvei fra GP-krysset til Tjørhomfjellet kan presses inn i investeringsbudsjettet for fylkesveier i Agder i 2020.