Gå til sidens hovedinnhold

Prioriteringer på Feda

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Audun Strømland angående prioriteringer på Feda.

Først av alt takk for at du fortsatt har livsgnist og politisk interesse. Revy humoren din i fra tidligere tider har du også intakt registrerer jeg. For å ta den viktigste oppklaringen først. Nei jeg tror ikke at laksen biter mer hvis vi får til historiske oppslagstavler langs elva. Men som historisk interessert tror jeg at mange vil lese slike infotavler med stor interesse. Du kan jo snakke med historielaget som du sikkert også er medlem av, og høre mer om den saken.

I forhold til innspillet ditt med at jeg har sagt at kommunen skal bidra med store pengesummer inn i laksefisket i Kvina, så er det en bevisst eller ubevisst feiltolkning fra din side. Jeg har bedt ordfører om å ta initiativ til å få til en bedre koordinering av tilbudet rundt laksefisket og alt rundt det. Det er ikke ensbetydende med at kommunen skal betale alt. Audun mener at dette hører grunneierne til. Og det er jeg langt på vei enig i, også siden vi som kommune selv er en stor grunneier i sentrumsområdet. Tenker du deg litt om Audun vil du sikkert kunne klare å finne ut hvor disse områdene er.

Så til din misnøye med min politiske gjennomslagskraft. Der gir jeg deg delvis rett. Faktisk har hvert politisk kommunestyremedlem liten politisk makt. 1/27 del i vår kommune for å være helt nøyaktig. Du sier at min innsats mangler sus. I forhold til gangbroa på Feda er nok det riktig. Personlig er jeg for en gangbro og mener fortsatt at det ville ha vært en berikelse for Feda, men dessverre er ikke den prioritert høyt nok av noe politisk parti i disse tider. Jeg tror jeg kan huske at ditt eget parti; Arbeiderpartiet, også snakket om bro før valget. Etter det jeg kan huske har de også brukt mer taletid i etterkant på å fronte for eksempel Feda omsorgssenter enn gangbro på Feda. Heldigvis vil jeg si. Og i akkurat den saken vet i alle fall jeg med meg selv, at jeg har gjort en viktig jobb for å bevare og utvikle Feda omsorgssenter. Kun det politiske miljø i vår flertallskonstellasjon vet at min politiske tyngde har vært viktig i den saken.

Jeg registrerer at du ikke nevner noe om den saken i leserbrevet ditt. Jeg ville tro at det var en sak som du hadde tanker rundt? Sandeveien har vært en utfordring i alle år. Dette er en fylkesvei som vi lokalpolitikere ikke kan forvalte som vår egen kommunale vei. Jeg vet at sittende ordfører i årlige møter med fylket presser på for å få gjort noe med den. Dette har også to tidligere Ap ordførere gjort før det. Det er felles politisk vilje lokalt til å gjøre noe, foreløpig har vi ikke nådd frem til de som har ansvaret. Det plager meg.

Når jeg først har ordet så har jeg imidlertid lyst til å trekke frem det flotte arbeidet som blir gjort i båthavn foreningen på Feda. De har mange tanker om en utvikling av båthavnområdet. Jeg ønsker at deres meninger i sterkere grad skal bli tatt med inn i utviklingen av dette området. Den dialogen hører imidlertid hjemme i formannskapet og ikke i drifts- og tjenesteutvalget som jeg er leder av. Videre vil jeg også trekke frem arbeidet som blir gjort i Waldemars hus og Kvina Kunstnarlag. Lajla Røhne og jeg har snakket en del om viktigheten av å sikre en utvikling av området rundt huset og ellers på hele Feda. Feda er en perle som i større grad kan forskjønnes med ulike tiltak. Her behøves en større koordinering og prioritering fra det politiske miljø. Jeg vil gjøre mitt for å intensivere denne dialogen.

Som lokalpolitiker med særlig hjerte for Feda ønsker jeg alt godt for bygda. Jeg har imidlertid kun en stemme inn i alt budsjettarbeid, det er realiteten. Fedafolket må bli bedre til å prioritere inn sine egne politikere i alle parti hvis enn ønsker mer av den økonomiske kaken i Kvinesdal kommune. Det er du vel enig med meg i Audun? Faktum er at vi ikke har så veldig mange politiske representanter fra Feda i kommunestyret. Du får telle på både fingre og tær og tenke over hvorfor at det ikke bare er å knipse i fingrene og si at sånn og sånn blir det på Feda. Alle parti forteller om sine ønsker før valg. Jeg kan vanskelig tro at det bare er meg som har gitt utrykk for ting en ønsker gjennomført før et valg. Det er opp til velgerne å gi makt til de politiske parti. Dagens sammensetning av kommunestyret er et uttrykk for folkets ønsker i det valget som ligger bak oss. Hvor i kommunen ligger det politiske tyngdepunktet Audun? Det er folket som har lagt disse føringene ved valget.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes det er flott at Feda folk engasjerer seg i samfunnsdebatten og i de politiske prioriteringene. Men å bare rette skytset mot meg Audun, fordi om jeg ønsker en bedre koordinering rundt laksefisket i Kvina elva, er etter mitt skjønn ikke verdig flere svar fra min side.