Ikke lett å drive private barnehager

Av

En ny undersøkelse viser at det er blitt vanskeligere å starte nye private barnehager og at private barnehager har gjennomgående høy gjeld.