Kommunens trygghetsalarmsystem opplever for øyeblikket tekniske problemer. Systemet kjører nå backup-løsning som medfører at utøste alarmer når alarmsentralen med en forsinkelse på inntil 20 minutter, skriver Flekkefjord kommune.

Det jobbes med å identifisere feilen. I mellomtiden vil hjemmetjenesten gjennomføre ekstra hjemmebesøk ved behov.

Trygghetsalarmene er koblet mot alarmsentralen på brannvakta. Trygghetsalarm-brukere kan ringe brannvakta direkte ved behov for hjelp: 38 32 81 00

Hjemmesykepleien sone øst: 38 32 83 55

Hjemmesykepleien sone vest:38 32 83 52