I LØPET av de seneste ukene har det blitt observert droner både lokalt og andre steder i landet som fort kan knyttes til spionasje. For noen uker siden fortalte vi om nattlig droneaktivitet i Sirdal, trolig knyttet til kraftverket. Det ble i forrige uke meldt om droneaktivitet over gasskraftverket på Vestlandet og søndag ble luftrommet over Sola flyplass stengt etter observasjoner av en drone over flyplassen. Ingen vet hvem som står bak alle disse droneflygningene, men vi vet at fire russere på hver sin kant er arrestert, for å være i besittelse av droner og opptak gjort fra luften. Det er naivt å tro at dette er noe annet enn fiendtlig handling. I går redegjorde justisministeren for den aktuelle situasjonen.

NÅ BER Politiets sikkerhetstjeneste om at folk i hele landet følger med og varsler når de ser noe mistenkelig. Det gjelder også folk i vårt distrikt, selv om vi i vårt distrikt ikke har sensitive militæranlegg. Men vi har kraftverk i vårt distrikt og vi har viktige industribedrifter som kan ha interesse langt utover eget distrikt og utenfor landegrensene.

VELDIG MANGE husker fra tidligere tider at det ikke var lov til å fotografere på flyplasser og i nærheten av militære installasjoner. I etterkant av jernteppets fall på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, var det liksom som om all form for skepsis forsvant, ikke bare i Norge, men i hele Europa og store deler av verden. Tøværet skulle liksom ingen grenser ha. Selv om noen av oss advarte mot å bygge ned alle former for beredskap og varsling, ble det ignorert og uglesett.

NÅ SER vi en helt annen situasjon. Beredskap som tidligere ble bygget ned, ser ut til å bli gjenopprettet. Forsvaret må reetablere ordninger som har blitt lagt ned. Vi må styrke forsvarsbudsjettet og satse mer på både konvensjonelle styrker og andre former for beredskapsordninger. Og så opplever vi altså at ny teknologi som droner plutselig oppleves som en trussel og en potensiell fare. Derfor skal vi alle ta på alvor henstillingen fra politiet: Følg med på droneaktivitet og meld fra om du observerer noe uvanlig. Det kan være noen som ikke har hederlige hensikter.