(Dalane Tidende)

Covid-19

Et tidligere ukjent koronavirus, som har fått navnet SARS-CoV-2, har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Selve sykdommen har fått navnet covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (cirka 80 prosent) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse".

Områder med utbredt smitte

Utbredelsen av viruset øker stadig, og rådene kan endres på kort varsel. Folkehelseinstituttet oppdaterer oversikten på sin nettside. Per 10. mars var områdene som FHI har definert som områder med utbredt smitte:

  • Kina: Hubei-provinsen
  • Iran
  • Sør-Korea
  • Italia
  • Østerrike: Tirol

Sykmelding

Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Kommuneoverlege i Eigersund og Lund, Bjarne Rosenblad, oppfordrer innbyggere som kun er satt i karantene i tre-fire dager, om å ta dagene på egenmelding. Dette vil lette trykket på helsevesenet.

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

Om en selv er satt i hjemmekarantene, er det viktig at en følger med på symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres en som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.

Folk i karantene kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser og offentlig transport, samt unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer. FHI anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissymptomer.

Personer som må isoleres i hjemmet

Personer med mistenkt eller bekreftet covid-19 og husstandsmedlemmer må isoleres hjemme. Hjemmeisolering betyr at en skal holde seg hjemme. En skal ikke selv gå i butikk eller lignende. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Man skal være obs på symptomer, hygiene og unngå all unødvendig kontakt med andre personer.

Dersom en bor sammen med en person med mistenkt eller bekreftet koronasmitte, bør man også forbli i hjemmekarantene. Man behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert. Man skal unngå unødvendig sosial kontakt i 14 dager etter en sist hadde kontakt med personen som var smittet med koronavirus, eventuelt 14 dager etter at personen ble erklært smittefri.

Kilder: FHI.no og eigersund.kommune.no