Lars-Arne Oldernes var tirsdag for første gang med i formannskapet i Sokndal. Han er ikke opptatt av prestisje, men vil realisere oppgaver og se hva man kan få gjennomført i jobben. – Jeg må holde min egen prestisje unna. Man kan ikke ri prinsipper i en slik jobb. Det gjelder å se hva som er gjennomførbart og hva som man kan få til. Vi trenger folk i alle posisjoner så vi får løst alle oppgavene vi skal, sier Lars-Arne Oldernes til Agder. Han begynte i jobben 1. oktober, og har tidligere vært rådmann i tre kommuner (Båtsfjord, Bø i Telemark og Våler i Hedmark.) Tidligere rådmannstridigheter i Sokndal lar han seg ikke skremme av. – Det er alltid to parter. Man trenger ikke å lage konflikter, vi kan løse oppgaver i stedet. Karl Johan Olsen som har vært fungerende rådmann har hatt fokus på de riktige tingene. Han har bare løst jobben. Det samme ønsker jeg å gjøre, sier Oldernes.