Godkjente plan for utbygging til 150 mill.

Av

Sira-Kvina skal bygge Rafoss kraftverk og en laksetrapp med lakseobservatorie til en totalpris på om lag 150 mill. Kommunestyret i Kvinesdal godkjente onsdag detaljregulering for prosjektet.