Rapport med kritikk og hint om flere mangler på sykehuset

Sørlandet sykehus Flekkefjord må tåle kritikk i en revisjonsrapport, som slår fast at det har vært klare forbedringsmuligheter etter at en meget omstridt lege i flere år opererte uten å være kvalifisert.