Rapport som påpekte store feil og mangler, havnet i skuffen

Firmaet Dr. Techn. Olav Olsen utarbeidet i 2015 en omfattende rapport om Bakke bro. Den hadde mange forslag til tiltak som ikke har blitt fulgt opp.