Rask forbedring av bro-stengsel, men lite å hente i støtte til omkjøringsveien

Beboer Rolv Lende på Sira er godt fornøyd med at fylkes raskt fikk byttet ut de stygge stengslene ved severdigheten Bakke bro. Rådmann og ordfører er ikke like fornøyd med støtten fylkeskommunen vil gi til omkjøringsveien.