Reduksjon av kjøkkentjenesten ved Lund omsorgssenter?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Undertegnede som leder av Lund pensjonistforening er gjort kjent med at det foregår et administrativt arbeid for å redusere kjøkkentjenesten ved Omsorgssenteret.

1. Ved gjennomgang av kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 står det følgende på side 52 i sakspapirene til Helse- og sosialutvalgets møte 19.11.20: ”i tillegg arbeides det med effektivisering av virksomheten i HO- etaten der noe av innsparingen forventes å tas på kjøkkentjenesten.” Her er sikkert premissene for den nedskjæringsprosessen som er på gang.

2. Ut fra det vi kjenner til, er planene å stenge ned kjøkkenet i helgene. Lørdags- og søndagsmiddagen skal lages senest fredag, for så servere oppvarmet mat i helgene. Hensikten er selvsagt å kunne redusere betjeningen og spare penger.

3. Vi i pensjonistforeningen er glad for at politikerne i Lund samstemt har vedtatt at vi skal ha et godt og framtidsrettet tilbud til kommunens eldre som har vært med og lagt grunnlaget for dagens lokalsamfunn.

4. Helt fra Lund sjukeheim ble tatt i bruk i 1974 har kjøkkenet hatt en viktig funksjon ved å lage god mat og god trivsel. Flere av oss har nettopp berømmet at det ikke har vært noen diskusjon om kjøkkenet på sjukeheimen i Lund. Ja, vi tilmed stolt hevdet at dette ikke har vært noe tema før nå i 2020.

5. Pensjonistforbundet sentralt har også som en av sine viktige saker å jobbe for at kjøkkenet skal tilbake til sykehjemmet som en viktig det av tilbudet til eldres trivsel på institusjon.

6. Kjøkkenet på Omsorgssenteret er også en viktig sak for oss i Lund pensjonistforening, fordi vi opplever denne saken som nedbygging av tjenestene til eldre. Vi frykter derfor at dette bare er begynnelsen til nedleggelse av hele kjøkkenet og ”kjøp” av transportert ferdigmat fra et større kjøkken i en nabokommune. Dette har vi sett skjedd i andre kommuner. Derfor synes vi dette er en klar nedbygging av tilbudet til eldre. Det er en som har sagt: ”Et lokalsamfunns verdier avsløres i måten de eldre blir behandlet”.

Vi har forståelse for at kommunen har en anstrengt økonomi og må finne muligheter for å spare penger. Imidlertid setter vi vår lit til Eldrerådet, Helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og kommunestyret at det ikke blir en reduksjon av kjøkkentjenesteneved Lund omsorgssenter. Vi ser fram til fortsatt nylaget mat og god matlukt på Omsorgssenteret også på lørdagene og søndagene.

Artikkeltags