Daglig leder Svein Vangen og politisk leder Arnt Abrahamsen i Listerrådet har nå sendt ut invitasjon til et såkalt «Fokusmøte» om likestilling, inkludering og mangfold på Utsikten den 20. september.

«Befolkningssammensetningen har stor betydning for hvilke muligheter som finnes for oppgavedeling, rekruttering og bærekraft i en region. I årene som kommer vil kommunene våre få økte forpliktelser innen pleie og omsorg, et større behov for helsepersonell og på grunn av færre personer i yrkesaktiv alder - en mindre rekrutteringsbase», påpeker Vangen og fortsetter:

«Beregninger gjort for Listerkommunene viser at frem til 2030 vil vi innen pleie og omsorg ha behov for mer enn 270 flere årsverk. I perioden fra 2030 til 2040 vil vi ha behov for nesten tilsvarende. Dette ser vi allerede nå er blitt en krevende øvelse, flere kommuner sliter nå med å få tak i kvalifiserte leger, psykologer og andre helsearbeidere.»

En av de som skal belyse «Kompetanse- og rekrutteringsbildet i dag og årene som kommer» er kommunalsjef Inger Marethe Egeland fra Flekkefjord kommune.

Debatt om omsorgsplan: – Det er allerede i dag for få heldøgnsplasser og eksemplene er mange på syke og eldre som ikke får plass!

Rekruttering

Også Lister Næringsforening jobber aktivt med rekruttering for tiden. Næringslivets store behov for arbeidskraft og rekordlave ledighetstall er en situasjon som gjør at de om lag 200 som står som arbeidsledige i Lister har en enestående sjanse. Nav og Lister Næringsforening ønsker også at lokale bedrifter skal åpne dørene enda litt mer for folk som har en litt mangelfull jobbsøknad.

Noen av de andre innleggene på møtet i Listerrådet i september er:

 • «Ufrivillig utenforskap – status» ved daglig leder NAV Lister - Bente Haugland
 • «Utenforskap og inkludering, samarbeid på tvers av forvaltningsnivå» ved seniorforsker NORCE - Øyvind Hellang
 • «En av mange» ved rådgiver i Lyngdal - Ida Marie Eikebrok

Personalsjef og leder av personalnettverket i Lister Rune Grimsby skal reflektere over modeller og muligheter for å jobbe mer systematisk på tvers av kommunene og hovedtillitsvalgt i Farsund kommune Margrethe Østhassel skal dele sine tanker om denne måten å tenke systematikk og rekruttering på.

Andre tema er blant annet:

 • Fagbrev i jobb og modulbasert MFY ved Stanley Torressen, Karriere Agder
 • Likestillingsutfordringene i Lister ved Liv Øyulvstad, leder av plan- og næringsnettverket i Lister og Linn Gyland rådgiver i Agder fylkeskommune.
 • Strukturelle barrierer for likestilling i arbeidslivet v/ Åsta Lovise H. Einstabland, Senter for likestilling (UiA)
 • Hvordan kan næringsforeningen være en pådriver? v/ Hans Fredrik Grøvan, Næringsforeningen
 • Likestilling som tema i planarbeid v/ Lise Anni Lunden og Kamilla Kvåle
 • Industrien arbeider for likestilt arbeidsliv v/ Siv Håtveit Wik , Styreleder NEW og avdelingsleder Elkem
 • Likestilt arbeidsliv, systematisk likestillingsarbeid og sertifisering Patricia Hartmann, Likestilt arbeidsliv/Agder fylkeskommune
 • Kvinesdal kommune arbeider for likestilt arbeids- og samfunnsliv v/Katja Balke