Etterlyser militær beredskap i Lister-plan

Forsvarsbygg ber om at i alle fall et minimum av beredskap nevnes i den nye regionplanen for Lister.