Mange synspunkter på utviklingen av Lister

Under møtebehandling i hovedutvalg for kultur og utdanning kom Arbeiderpartiet ved Kai Steffen Østensen med mange forslag til forbedringer i den nye regionplanen for Lister. I morgen skal fylkesutvalget behandle planprogrammet for Regionplan Lister 2030.