Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens koronastrategi og beredskap, og Norge har nok tilgjengelig vaksine.

Vaksinasjon av gruppen fra 65 til og med 74 år starter så snart kommunene har kapasitet til å tilby dette, og med senest oppstart 1. oktober 2022. Staten dekker kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet og kommunene kan benytte apotek eller private aktører til å gjennomføre vaksineringen dersom de finner dette hensiktsmessig.

Kommunene må også planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer. Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper.