Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner i koronakrisepakken

Regjeringen legger fram forslag om nye tiltak på totalt 16,3 milliarder kroner. Tiltakene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det mest sentrale enkelttiltaket i krisepakken for næringslivet er en forlengelse av kompensasjonsordningen for omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til.

I tillegg kommer det blant annet 1,1 milliarder for å hindre frafall blant studenter, 500 millioner til sommerskoletilbud, og ekstra midler for å forlenge perioden for arbeidsavklaringspenger for arbeidssøkere ut juni.

Regjeringen foreslår å gi Norwegian et kriselån til Norwegian på 1,5 milliarder kroner. Samtidig foreslår de 3 milliarder til deltakelse i et obligasjonslån.

– Et slikt obligasjonslån vil Norwegian benytte til å nedbetale selskapets utestående under garantiordning for luftfarten, som forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Beløpet GIEK vil ha krav på vil bli avklart i rekonstruksjonsprosessen, står det i proposisjonen regjeringen la fram fredag.

Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Studentene er fornøyd.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Her er tiltakene

* Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4 milliarder kroner)

* Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1 milliard)

* Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)

* Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)

* Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)

* Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)

* Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)

* Nye og utvidede sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)

* Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)

* Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)

* Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)

* Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)

* Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 millioner kroner og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.

* Målrettede integreringstiltak som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper (320 millioner kroner)

* Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.

* Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).

* Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)

* Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)

* Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)

* Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)

* Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)