I GÅR morges innkalte regjeringen de parlamentariske lederne på Stortinget til drøftelsesmøte om de høye strømprisene. Det skjedde etter at opposisjonen har presset på og også bedt om at Stortinget møtes ekstraordinært møte for å gi regjeringen instruksjon i strømsaken. Søndag kveld gikk statsministeren ut med et nytt forslag til strømstøtte for husholdningene. Fra 1. september skal staten dekke 90 prosent av strømpriser over 70 øre pr. kilowatt time.

DETTE HJELPER for husholdningene. Men det store problemet er at vi ikke har fått på plass en ordning som hjelper næringslivet. Vi har gjennom de seneste tiden lest saker om bedrifter som har fått tre og firedoblet sine strømutgifter pr. måned og som vurderer både oppsigelser og nedleggelser på grunn av kraftsituasjonen.

I AGDER har vi fortalt om Reppens Bakeri AS på Drangeid som så vidt holder hodet over vann i disse tider. Nico i Kvinesdal har mangedoblet sine strømutgifter. Til tross for at dette har vært påpekt over lang tid, har det vært tyst fra regjeringens side. Dette er en alvorlig situasjon for mange selskaper og for enkelte selskaper betyr strømprisene at man vurderer kroken på døren. Dette er dramatisk og fordrer handling.

DET HJELPER lite til stadighet å skylde på krigen i Ukraina og at man følger situasjonen nøye. Det å følge situasjonen nøye er ikke med på å forbedre regnskapstallene for enkeltselskaper. Det er derfor på tide at man nå finner frem til en god strømstøttepakke som vil treffe de bedriftene som virkelig trenger støtten. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på hva hun forventer av regjeringen: En strømstøtteordning til bedriftene som ikke kan utnyttes.

DET SISTE er vi enige i. Men det viktigste nå er at regjeringen rent faktisk kommer opp med noen ordninger, slik at vi unngår at store deler av næringslivet ligger med brukket rygg i løpet av året. Regjeringen har vært varslet om denne krisen lenge og det har vært pekt på behovet for en støtteordning også for næringslivet. Men regjeringen har toet sine hender. Nå opplever vi igjen at regjeringen ble drevet fra skanse til skanse av opposisjonen – i stedet for at de har satt seg i førersetet og vist lederskap.