Kommunalsjef Inger Marethe Egeland i Flekkefjord sa at hun fikk hakeslipp da regjeringen la frem forslag om kutt i tilskudd til sykehjemsplasser.

– Vi har hele veien vært tydelig på at det aldri var aktuelt for oss å avvikle investeringstilskuddet, og vi har jobbet hardt for å finne plass til friske midler også for 2023. Vi er veldig glad for at vi nå har klart å finne plass til dette i et veldig stramt budsjett. Det er en seier for fellesskapet og for landets eldre og deres pårørende at vi klarte å finne plass til dette, sier helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet.

Summen tilsvarer støtten fra 2022 og legger dermed til rette for at kommunene kan gå videre med å rehabilitere omsorgstilbudene og bygge nytt der det er nødvendig, sier Myrseth.

– Vi har valgt å lytte til kommunene som har vært tydelige på at det ville vært kritisk dersom det ikke kom friske midler til heldøgns omsorgsplasser i 2023. Det har vi stor forståelse for i en tid der det blir flere eldre med heldøgns helse- og omsorgsbehov. Derfor har det vært viktig for oss å kjempe for disse midlene.

«Regjeringen foreslår ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for fremtidige budsjettår», sto det i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett når det gjaldt heldøgns omsorgsplasser.

Presser på

Statsbudsjettforhandlingen mellom regjeringspartiene og SV tilsvarer et nasjonalt omfang på 500 nye sykehjems- og omsorgsboligplasser.

– Jeg har jobbet opp med regjeringen og SV for å legge press på saken. Parallelt med dette har vi i vårt alternative budsjett foreslått 1000 nye plasser (196 millioner kroner) - det samme som vi har hatt de siste årene, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Agder.

– Jeg er glad for at kutt av investeringstilskuddet delvis blir reversert. Men dessverre er det altfor lite. Investeringstilskuddet er så viktig for å sikre forutsigbarhet og for å få til den utbyggingen vi ønsker. Derfor var jeg veldig overrasket over at regjeringen kuttet dette. Jeg er også overrasket at man ved budsjettrunden med SV kun har lagt inn penger som vil tilsvare 500 sykehjemsplasser når vi trenger mer for å møte økningen i antall eldre. Vi vet at mange kommuner allerede har måttet sette planer på vent, og er fortsatt bekymret for om vi får nok utvikling i byggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Men det er tross alt fint at vi får inn 500 nye plasser.

Opposisjonen misfornøyd med pristiltak og klimapolitikk

Opposisjonspartiene på venstresiden er fornøyde med noen av gjennomslagene til SV, men mener de ikke går langt nok. På høyresiden er de mindre nådige.

Høyres nestleder Henrik Asheim gratulerer SV med gjennomslag for flere tiltak i sosialpolitikken, men er misfornøyd med budsjettets skattepolitikk. Partiet frykter at det skaper usikkerhet i næringslivet. I tillegg kommenterer de den såkalte «exit-skatten» som er ment å ramme rike nordmenn som flytter til Sveits.

– Problemet med det store omfanget av norske investorer som har skapt store verdier flytter til Sveits er politikerskapt. I stedet for å føre en forutsigbar skatte- og næringspolitikk leter venstresiden nå desperat etter raske måter å straffe folk på, sier Asheim.

– Regjeringen og SV later som de gjør noe for de som sliter med høye priser, men dette vil ikke hjelpe for de aller fleste med helt vanlige inntekter. De gir med den ene hånden og tar dobbelt tilbake med den andre. SV er med på å øke folks utgifter ved at det blir høyere skatt for enda flere, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (Frp).

Partiet er heller ikke fornøyd med kutt i veibygging og utsettelse av 26. konsesjonsrunde, og mener det siste er «godt nytt for Russlands energikrig».

Rødt: – Redder ikke jula for vanlige folk

– Vi har en regjering som bare ser bakover, og ikke har noe prosjekt utover å styre. SVs bidrag til prosjektet er å øke skattene og den offentlige pengebruken enda mer. Dette er gal kurs for Norge, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Rødt skryter av at dagpengekuttet blir reversert, og at det blir økte overføringer til minstepensjonister og uføre på minstesats. Samtidig mener de det er store hull i budsjettets tiltak for å møte økte priser.

– Dette budsjettet redder ikke jula for vanlige folk, dessverre. Det er en klar forbedring, men mange går fortsatt en tøff jul og et tungt nytt år i møte, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

MDG: – Savner de store grepene

– SV har fått til mye viktig for de som er sliter mest i samfunnet. Det er bra! Men: jeg savner de store grepene. Selv om det er bra at 26. konsesjonsrunde utsettes ut stortingsperioden, så er statsministeren tydelig på at det fortsatt er full fart for mer oljeleting. Det er ikke en ny grønn retning, sier finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg i MDG.

Kristelig Folkeparti ønsket seg større økninger i barnetrygda og strømstøtte. I tillegg er de misfornøyde med SVs gjennomslag i bistandspolitikken.

– I en tid der enda flere mennesker lever i ekstrem fattigdom og krigen i Ukraina krever enorm humanitær hjelp er jeg utrolig skuffet over å se at SV feiler i å få AP og SP til å oppfylle bistandsmålet. At også SV nå har kjøpt argumentet av at Norge er blitt for rike til å kunne gi én krone av hver hundrelapp vi tjener til verdens fattigste er bare trist, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.