Regjeringen foreslår å avskaffe fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023. En pasientrettighet som bidrar til redusert ventetid og gir den som er henvist til helsehjelp større valgfrihet. Forslaget ble lagt frem samme dag som det kom nye tall om at ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker.

Fritt behandlingsvalg og kortere ventetider har vært to viktige helse-saker for Høyre og det er trist å se at dette nå reverseres og vi får mindre mangfold, og et todelt helsevesen, hvor de som har penger eller forsikring kan betale seg frem i køen.

Den første pasientgruppen som fikk tilbud om fritt behandlingsvalg var rusavhengige. Mange har satt stor pris på denne muligheten og reagerer sterkt på at dette nå reverseres. At plasser vil forsvinne uten at en vet hva som kommer i stedet er mildt sagt beklagelig. Karita Bekkemellom i NHO mener regjeringen driver uansvarlig politikk. Det er vi enige i.

For Blå Kors Loland behandlingssenter kan dette bety kroken på døren etter 75 år i tjeneste for mennesker som strever med rus og avhengighet.

Loland er i dag den største rusinstitusjonen på Agder med 37 plasser og 40 årsverk. Tilbudet på Loland utgjør 80% av kapasiteten i fylket. Sørlandet sykehus har til sammenligning 15 egne sammenlignbare langtids døgnplasser.

Loland har svært gode resultater med 95% prosent belegg, og en gjennomføringsgrad på 80%. Loland er dessuten en viktig kompetansebedrift i Vennesla kommune.

Hvis fritt behandlingsvalg forsvinner, uten en overgangsordning, kan det unike og viktige tilbudet på Loland bli lagt ned. Pasienter i Agder mister da behandlingstilbudet i området og et meget kompetent fagmiljø blir borte.

Det er trist å tenke på at rus og psykiatripasienter blir skadelidende i en ideologisk kamp hvor Ap/Sp regjeringen vil ha bort alle private velferdstilbydere.