Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil ha flere sykepleierstudenter i praksis i kommunene

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen skal bruke 30 millioner kroner på pilotprosjekter for å få flere og bedre praksisplasser for sykepleierstudenter.

Når stadig mer av helsetjenestene flyttes ut i kommunene, må også praksisplassene følge etter. Derfor skal regjeringen bruke 30 millioner kroner på pilotprosjekter for å få flere og bedre praksisplasser for sykepleierstudenter.

– Mange av dagens studenter skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Da er det viktig at flere studenter får god og relevant praksis i kommunene. Det er en forutsetning for at helsetjenesten i hele landet skal få kvalifisert personell med riktig kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Les også

Lover å se nærmere på sykepleiekrisen

Les også

Bad om hjelp til å løse sykepleierkrise

Flere av spesialisthelsetjenestens oppgaver er nå flyttet ut i kommunene. Kommunene har også fått et større ansvar for forebygging, behandling og oppfølging av pasientene. Dette har ført til økt etterspørsel etter praksisplasser og veiledning av studenter.

Les også

Gjennomslag for høyere utdanning i Lister

Les også

– Trenger lobby for regionale studiesenter

Les også

Ber KS presse på for desentralisert utdanning

Helsepolitiker Carl Erik Grimstad (V) fikk høre at enhetsleder Anette Årstad på kirurgisk sengepost og sykepleier Gerd Lohne Ravnå trives godt på sykehuset i Flekkefjord. De sa også at det er viktig med et desentralisert utdanningstilbud for sykepleiere.

Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 30 millioner kroner til å utvikle og prøve ut nye måter å organisere samarbeidet om praksisstudier i sykepleieutdanningene. Målet er nye lærings- og vurderingsformer, flere praksisplasser i by- og distriktskommuner og å bedre kompetansen til praksisveiledere i kommunene.

Les også

Presser på for flere sykepleie-plasser

Les også

Presser på for flere sykepleiere

Les også

500 nye sykepleie-plasser

Les også

– Sjekk fakta om studietilbud!

Les også

– Må ha flere sykepleiere

– Disse pilotprosjektene vil gi oss viktige erfaringer om hvordan vi best kan organisere og finansiere praksisstudier i kommunene. Dette er et viktig første steg for å skape flere praksisplasser for yrkesgrupper vi trenger flere av i fremtiden, sier Nybø.

Universiteter og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning vil kunne søke på denne utlysningen i pilotordningen. Neste utlysning (i 2020) være åpen for også andre helse- og sosialfagutdanninger. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene.

Les hele utlysningsteksten her