Bobiltallene går stadig opp

Tusen flere i løpet av to år.