Reiselivet i Flekkefjord: Tilreisende bidrar til 100 mill. i verdiskaping

På oppdrag fra Smaabyen Flekkefjord AS har Menon gjennomført en ringvirknings- og verdiskapingsanalyse av reiselivet i kommunen. De slår fast at reiselivet står for seks prosent av den samlede verdiskapingen i næringslivet i Flekkefjord.