– Reiseliv må skje på lokale premisser

Regjeringen vil sikre at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning.