Nå kan student-reisestøtten forsvinne

Rådmannen i Kvinesdal tilrår at reisestipendordningen blir avviklet.