Foreslår å droppe reisestipend

Rådmann Bernhard Nilsen foreslår at Flekkefjord kommune avvikler ordningen med 5000 i reisestipend til studenter.