Enige om å kutte reisestipend

Formannskapet i Flekkefjord er enige om å kutte ut reisestipend til studenter.