Redusert kvote i rekefisket

Av

Rekeflåten kan ikke fiske mer enn 1143 tonn i perioden 1. september til 31. desember. Dette kvantumet skal fordeles på samtlige rekebåter til sørlandsfiskerne og rogalandsfiskerne.