KRAVET FRA bøndene i landbruksoppgjøret var rekordhøyt, på 11,5 milliarder kroner. I går kom staten med sitt tilbud 10,15 milliarder kroner. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen. Differansen mellom regjeringens tilbud og bøndenes krav er dermed på 1,35 milliarder kroner. Tilbudet fra regjeringen er historisk høyt. Aldri har bøndene fått et slikt tilbud på bordet. Det er liten tvil om at regjeringen har strukket seg ekstremt langt for å unngå for mye leven. Riktignok mener bøndene at det ikke er sammenlignbare størrelser med krav og tilbud.

ÅRETS OMHANDLER i realiteten to år, og det har gjort det ekstra krevende å sette opp et tradisjonelt tilbud denne gangen, skriver Landbruks- og matdepartementet i sin pressemelding. Tilbudet fra staten legger opp til utbetaling av kompensasjon for økte kostnader, samt å løfte inntektsnivået i næringen ytterligere allerede i år, skriver departementet videre. Det skal derfor komme en tilleggsbevilgning på 1,8 milliarder, samt økninger i målprisene for melk, korn, poteter og grønt.

I UTGANGSPUNKTET er dette et tilbud som kan danne et godt grunnlag for debatt og forhandlinger. I fjor valgte bøndene å droppe forhandlinger, fordi tilbudet var for dårlig i utgangspunktet. Det var på forhånd ventet et godt tilbud fra staten, ikke minst fordi vi har en regjering som også består av Senterpartiet. Senterpartiet hadde neppe tålt at også bøndene vendte seg mot partiet i stort monn.

TIL TROSS for at et historisk godt tilbud fra staten, er det neppe noen bønder som tar bølgen, iallfall ikke offisielt. Det er likevel grunn til å tro at det kan komme frem til en form for enighet. Staten erkjenner den krevende situasjonen som bønder står i for tiden, med ekstreme kostnadsøkninger. Kostnadsveksten er helt uten sidestykke i moderne tid.

FOLK FLEST er opptatt av norsk matproduksjon og vil helt sikkert være villige til å betale mer for norske landbruksprodukter – og ikke minst, sikre en norsk matproduksjon. Når både folk og myndigheter viser forståelse for bøndenes vanskelige situasjon, da bør det være mulig å komme frem til en enighet.