Riksantikvaren blar opp 150.000 til utvikling av Knaben

Riksantikvaren har særlig oppmerksomhet på tilrettelegging for gjenbruk av gruvebygningene og fylkeskommunen bidrar også med 150.000 til utvikling av Knaben og Knabeheiene som helårlig reisemål og besøkssted.