Ser likheter mellom Shakespeare-stykke og Greta Thunberg

Lørdag kommer Riksteateret til Flekkefjord med en klassiker – og der serveres en klassiker med moderne paralleller.