MANGE BLE onsdag tatt på sengen av regjeringens skattegrep som blant annet kommer til å gi de store aktørene i havbruksnæringen et økt skattetrykk. Langs kysten har mange reagert negativt, fordi man frykter at havbruksnæringen vil drive masseflukt til andre land der man ikke bedriver samme type beskatning. Det tror vi lite på. Dessuten er dette skattegrep som stort sett bare rammer de aller største aktørene som tjener uforholdsmessig mye penger på bruken av fellesskapets arealer.

DE NYE skattegrepene omfatter også vind- og vannkraftsprodusentene. Dette er logiske og fornuftige grep som gir inntekter til fellesskapet, og det er også en skattepolitikken som mange har etterspurt og som ble anbefalt for flere år siden. For i dag er det bare olje- og vannkraftnæringen som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs. Nå skal det altså også gjelde oppdrettere og vindkraftaktører.

I VIRKELIGHETEN er dette en skatt som betales for bruken av våre felles naturressurser. For de som husker tilbake til oppdrettsnæringens spede begynnelse på 1980-tallet, så var det store diskusjoner om bruken av områder i fjorden som tidligere ble brukt av folk flest som forsvant, fordi det ble etablert oppdrettsanlegg. Den gangen var iveren etter etableringer stor og de som protesterte talte for døve ører.

I REALITETEN gjør man nå det samme med havbruk, vannkraft og vindkraft som man har gjort i Nordsjøen siden oljenæringens barndom. De grep staten gjorde den har skapt grunnlaget for den norske rikdommen. Når man utnyttes fellesskapets områder og ressurser, skal man betale mer tilbake til fellesskapet. Og det finnes ikke prinsipielle argumenter for noe annet. Å skape forretning av og kommersielt utnytte fellesskapets naturressurser bør skattlegges og håndteres på samme måte.

SAMTIDIG ER det viktig at ikke vannkraftprodusentene skattlegges så hardt at Lyse og Sira-Kvina Kraftselskap dropper nyinvesteringer i en bransje der det virkelig er behov for utbygging for å skaffe mer fornybar energi.

SÅ KAN man i neste sving se denne skatten i sammenheng med det totale skattetrykket Det er krig, inflasjon og dyrtid. Oljefondets kan ikke forvente å få store avkastninger. Skal vi fortsatt bære en velferdsstat, hvor eldrebølgen nå begynner å gjøre seg gjeldende, må flere betale mer.