– Fylkeskassen tappes i Rogaland

Selv om årets fylkesbudsjett er preget av kutt på 80 millioner kroner, er flertallspartiene likevel enige om å bruke mer penger på gjennomføring av skolegang og på økt klimasatsing.