Sentralisering av rovdyr-avgjørelser

Fylkesrådmannen i Vest-Agder foreslår at fylkespolitikerne skal være positive til en sentralisering av rovdyr-avgjørelser ved at antall rovviltregioner reduseres.