Flytter to turbiner av hensyn til rovfugler

Det gjøres i høst nye fugletrekktellinger på Skorveheia. Foreløpig resultat ligger lavere enn tilsvarende tellinger i vindparkområder lenger vest.