Rydder opp og strammer inn

Vindpark

Vindpark Foto:

DEL

MeningerREGJERINGEN HAR lagt frem forslag til innstramminger i forhold til vindkraftutbygging. Det er på høy tid. Ikke fordi vi prinsipielt er imot vindkraftutbygging, men fordi rammene omkring slike tillatelser synes å være uklare og fjerner lokaldemokratiske rettigheter knyttet til både arealbestemmelser og endrede forutsetninger, for eksempel høyder på vindturbinene. Blant endringene er at det skal gå maksimum to til tre år fra konsesjon gis til byggingen er i gang, og at NVE tidlig skal kunne gi avslag der man ser at konfliktnivået kommer til å bli høyt.

VI HAR sett endrede forutsetninger, for eksempel i Norsk Vinds prosjekt på Skorveheia i Flekkefjord, der turbinene er langt høyere enn det som bystyret i sin tid gav tillatelse til. Det betyr altså at NVE hopper bukk over kommunens syn på de endrede rammene – og det er i strid med allmennhetens oppfatning av hva som bør tillates i et samfunn der lokaldemokratiet skal stå sterkt. Kommuner og fylkeskommuner skal etter forslaget fra regjeringen, konsulteres, og ikke bare være høringsparter som i dag.

FOR NOEN uker siden var nettopp dette temaet i Debatten på NRK. Det som kom frem av enkelteksempler var skremmende og vi fikk vitnesbyrd fra en huseier i Egersund som nærmest var blitt overkjørt av både utbygger og NVE. De eksemplene på behandling av både saker og enkeltpersoner er med på å stigmatisere en hel bransje. Vindkraftutbyggerne har et særlig ansvar i forhold til naboer og lokal forvaltning. Regjeringen varsler at det vil bli lagt mer vekt på hva naboene mener i nye vindkraftsaker, heter det i en stortingsmelding.

OLJE- OG energiministeren sa fredag at hun mener vindkraft vil være viktig for Norge på lang sikt. Både fordi Norge har Europas beste vindressurser, og fordi vindkraft på land er én av de billigste formene for fornybar energi. Hun vil imidlertid ikke øke takten i vindkraftutbygging på land.

VI REGISTRERER også at Statkraft nå setter sine investeringer i vindturbiner på vent – og at det trolig er godt nytt for dem som ikke ønsker vindturbiner på Kvinesheia. Forøvrig endrer ikke regjeringens endringer noe i forhold til de prosjekter som er vedtatt eller påbegynt.

Artikkeltags