I FORRIGE uke ble valglisten til Arbeiderpartiet i Sokndal klar. Listen toppes av tidligere KrF-utbryter Frank Arild Midtbø. Det har vakt sterke reaksjoner at han vil støtte Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti også i neste valgperiode. Enkelt mener det er en feil innstilling. Vi mener tvert imot at dette er et ryddig utgangspunkt for det politiske virke, så sant sittende ordfører Sayed får nødvendig oppslutning.

MAN KAN altså slå fast at Arbeiderpartiet ikke har ambisjon om å få ordfører fra eget parti. Det er ikke å gi opp eller å mangle ambisjoner. Tvert imot er dette en realitetsforståelse som kan være viktig totalt sett i lokalpolitikken. Det er dessuten en erkjennelse av at Jonas Andersen Sayed er svært populær som ordfører og helt sikkert kommer til å sanke mange stemmer uansett. Så kan naturligvis ting endre seg frem mot valget. Men å tro at sittende ordfører vil tape oppslutning og miste støttespillere i løpet av åtte måneder, er illusorisk.

FØR JUL tok vi fra denne plass opp den politiske situasjonen i Flekkefjord. Ordfører Torbjørn Klungland (Frp) har vunnet folkets tillit, til tross for at han ikke har hatt spesiell stor innflytelse rent politisk. Etter at Agder anbefalte en avklaring om samarbeidskonstellasjoner før valget, kom det raskt frem at bylisten Flekkefjord Vel ville støtte Klungland som ordfører i neste periode. Riktignok står Stian Birkeland frem på sosiale medier som Flekkefjord Vels ordførerkandidat. For andre falt anbefalingen dem tungt for brystet. Men det er faktisk ikke uvanlig å tenke lengre enn egen partigruppe. I sin tid støttet Senterpartiet i Flekkefjord Venstres Reidar Gausdal som ordfører foran et lokalvalg.

VI SYNES faktisk det er ryddig av Frank Midtbø i Sokndal å avklare overfor eget parti og velgerne at han kommer til å støtte Jonas Andersen Sayed som ordfører også etter høstens valg. Det gir velgerne klare alternativer. Og kanskje kan Arbeiderpartiet i Sokndal rent faktisk tjene stemmer på det, ettersom Sayed er svært populær og ellers ville ha kapret mange stemmer ekstra. Det er pragmatisme på sitt beste.