Da var jakten her igjen, med store diskusjoner angående rype bestand og tiltak.

Statskog har fredet jakt i sør Norge, som er på sin plass, private utleiere står fritt til å jakte, hvis de har samvittighet til det. Håper ikke økonomi kommer før bestand.

Når en ser på begrunnelse for fredning fra Statskog, er det nedgang i smågnagere og reve/ rovvilt bestand som er den store syndebukken.

For oss som går en del i fjellet, har en over tid sett en drastisk nedgang generelt i rype bestand, uavhengig av smågnager år. Vet selvfølgelig at det svinger i bestand, men generelt går det nedover og toppårene faller ned på et stadig lavere nivå.

Har selv vært så heldig å få brukt natur og jaktet i 45 år. Så har mine gode minner jeg, er mer bekymret for fremtidige generasjoner, her må noe gjøres , for at de og skal få oppleve gleden av natur og mangfold.

Er helt enig i at vi fortsatt skal ha jakt i Norge, og at det er en viktig del av Norsk kultur, men den må justeres, tilrettelegges med tanke på bærekraft, og fremtid.

Vet hvordan det engang var, med rypebestand både i Njarderheim i Sirdals heiene og i mer lokale heier i lavere strøk.

Nedgangen er et faktum, og ikke uten grunn rypen var på rødlisten frem til 2021, pga. drastisk nedgang, nå er den fjernet til stor jubel fra NJFF, men når en ser i 2023, så var det kanskje en grunn til at den var der.

Da må jeg si, jeg blir provosert når Statskog, går ut med at årsak til nedgang er naturen selv .

Har selv vært i kontakt flere ganger med Miljøvern departement angående bruk av termisk kikkert, riflemontert som håndholdt, der i starten hadde de et forbud under utvikling, men ingenting har skjedd. Har gått 1,5 år. De ble vel sjakk matt av en såkalt jeger, som vant frem angående termisk.

Flere og flere har anskaffet seg disse hjelpemidlene, og kort forklart, angående rypejakt, som annen jakt, på dag tid som på nattestid, avdekker disse hjelpemidler all form for kamuflasje hos fugler og dyr, som er utviklet over hundrevis av år , og en kan enkelt se hvor enhver rype er over et stort område. Er du en turgåer som bruker fjellet, gir du og utslag, på termisk, så ikke sitt for tett er dere to, plutselig er dere en hjort i en overivrig, dyppeditt jegers termiske kikkert.

Fikk kontakt med en i militæret via nett, har brukte termisk på grensen, og kunne opplyse at han så ryper som lyspærer i terrenget, og var ingen problem både på dag og natt. Dette sitter miljødepartement/ Statskog og jakt organisasjoner stillesittende og godtar, og loller seg inn med at et fåtall blir brukt til å finne rådyrkalver på jordet, og til rovdyr jakt. Alle vet at disse blir 99% brukt til jakt. Bra tiltak med rådyrkalver, helt enig der, er jakt dette dreier seg om.

Som de fleste vet, er det og kommet mye nye veier inn i fjellet, og terreng er mye lettere tilgjengelig , og et mye større jakt trykk, at en da starter fuglejakt 10 september, når rypekyllinger er små, og i finvær trykker, og vil ikke fly opp, bruker aktivt både en og flere hunder, stiller seg opp og hund jager opp ryper, og er da klar, som på lærdue banen.

Når det er snakk og jegere som skyter titalls med ryper, så er det tidlig i jakt og med hund.

Når en skyter med hagle i en flokk, sprer hagl seg i en større diameter , alt etter avstand, da vil det uheldigvis bli en del bly hagl som treffer andre ryper en bare den en sikter på med et hagl eller flere, da ryper så tidlig flyr opp svært tett, men skadene kommer ikke der og da, og det er dessverre ingen hjelp med hund til ettersøk.( Skal ikke forekomme, men skal ikke se på mange videoer på nett for å se at det dessverre skjer for ofte ved jaktstart så tidlig) Senere i jakten er ryper mer spredd, og blir lettere å plukke ut en enkel for å unngå skade av andre. Så tenker en på rypebestand og fremtid, og ikke økonomi og popularitet, så er det helt feil å starte jakt 10 september, spesielt med hund.

Min mening her:

1. Forby all bruk av termisk/varmesøkende hjelpemidler på all jakt.

2. Utsett rypejakt minimum til 1 oktober, får da mye større og fine rype kyllinger, mer spredd og trykker ikke på samme måte, og bruk gjerne hund til trening, fra 10 september, til jakt starter.

Mener vi fortsatt skal ha jakt, men må ta grep, og må gjøre noe med det vi kan gjøre noe med.

Naturen er sammensatt, og er redd til mer vi skal gripe inn i balanse, til verre blir det, med dagens hjelpemidler, kan en sikkert få utryddet rev, for de som ønsker det, så blir vel det neste Mår, så er det rovfugl… men tror nok vi er i en blind gate der.

La oss ta de enkle grepene , utsett jakt start, forby termisk/ natt kikkert, så gjør vi noe med det vi kan, for fremtid og kommende generasjoner.