DET ER rystende lesning som kommer frem i den nye rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. En av ti norske kvinner har opplevd alvorlig partnervold. Mer enn hver femte kvinne har blitt voldtatt. I syv av ti tilfeller er kvinner blitt voldtatt av en de kjenner. Dette er alvorlige og svært traumatiserende opplevelser som vi trodde ikke hørte et sivilisert samfunn til. Det kanskje mest alvorlige i denne saken er hvilke aldersgruppe der oppførselen er sterkt stigende: Forskerne forteller at det er en tydelig økning i alle aldersgrupper. Men særlig blant kvinner mellom 18 og 29 år. Her ser man en dobling – både når det gjelder voldtekt og alvorlig partnervold.

I 2014 KOM forrige rapport om samme tema. Og siden den gang har altså problemet vokst betydelig. Iallfall har antall rapporterte forhold vokst. For dramatisk nok, svært mange av disse sakene som holdes innenfor hjemmet fire vegger, havner aldri i statistikkene. De forblir mørketall. Selv om grunnlaget er i undersøkelsen kanskje ikke er blant de største, gir det likevel en pekepinn på tilstanden i vårt samfunn. Et stadig grovere seksualinnhold på digitale flater har muligens flyttet normer og grenser

VÅR UNGE justisminister uttrykte bekymring da rapporten ble overlevert og uttalte at hun å arbeider med en ny samtykkelov. Det er blant annet på grunn av den store andelen sovevoldtekter og andelen ugjerninger knyttet til rus. En samtykkelov skal tydeliggjøre at selv om kvinnen tier eller ikke protesterer så er det ikke fritt frem.

VI ER ikke sikre på om det er svaret på det dramatiske innholdet i undersøkelsen. En omfattende samtykkelov kan fort vise seg å bli en sovepute og snarere skape flere utfordringer og problemer, der påstand står mot påstand om hva man ble enige om. Like viktig er det å gi antatte ofre for vold og overgrep en seriøs behandling, både i hjelpeapparatet, hos politiet og i domstolen. Men først og fremst dreier dette seg om holdninger, holdninger og menneskesyn knyttet til samkvem mellom mennesker.