Så var det litt Norgeshistorie

Enkelte navn og årstall bør sitte som klistret når vi snakket om vår nasjonale historie.