Universitet har laget kart over gamle sagn

Universtitet i Oslo har laget et sagnkart der du kan søke deg frem til gamle historier fra ditt hjemsted.