Jeg leste i Agder at man kanskje ville selge Helsehuset? Det synes jeg er en veldig god ide. Før var det mange tilbud der, sosialkontor, legekontor og mange flere. Nå er det bare et fåtall tilbud der.

Kanskje kan det finnes et mindre bygg i byen som kan romme de få tilbudene som er igjen. Så kan man bruke Helsehuset til noe annet som kommer byens innbyggere til gode.