Tobias Salmelid spør meg fredag 5. august om man kan lese bibelen og bli ateist. Svaret er ja. Og jeg har ingen religion.

Men for å ta det siste først. Han skriver at jeg kan snu ryggen til Gud fordi han i sin storhet har gitt oss religionsfrihet. 1.te bud i bibelen sier: Du skal ikke ha andre guder enn meg. Både GT og NT er full av straff og trusler om straff hvis vi har andre guder, eller ikke tror på ham. Kan Salmelid fortelle meg om ett eneste sted i bibelen hvor det står at vi straffefritt kan la være å tro på bibelens Gud?

Noe overraskende avviser Salmelid Gamle Testamentet, inkludert de ti bud, som gyldig for oss, det gjaldt bare for en liten gruppe i Midtøsten for omlag 3000 år siden hevder han. Det utsagnet er det nok en viss uenighet om i kristne kretser, fordi dette innebærer at det bare er Nye Testamentet som gjelder for oss. Verre er det at det også innebærer at Jesus tar feil. For hva sier Jesus om GT? I begynnelsen av Bergprekenen står det: Om I tror jeg har kommet for å OPPHEVE lovene og profetene tar I feil. Jeg har kommet for å OPPFYLLE lovene og profetene. Hvilke lover og hvilke profeter? Selvfølgelig GT`s lover og profeter. Men Jesus tar altså feil.

Salmelid svarer ikke på de spørsmål han får, men jeg skal gi han en ny sjanse.

Synes Salmelid det er greit at Gud druknet alle på jorda utenom Noa med familie? I vår verden ville slikt bli betraktet som folkemord, noe som er ulovlig ihht alle lands lover. Eller avviser han syndefloden?

Synes han det er greit når Jesus (Lukas.19-27) beordrer henrettelse av alle sine meningsmotstandere? Eller er det blitt slik at Jesu tale heller ikke er ment for noen andre enn en liten folkegruppe i midtøsten som levde for 2000 år siden?

Når Salmelid tar vekk GT og de bibelord han ikke vil ha med, behandler han Bibelen som REMA1000, velger ut de varene han liker og lar resten være, mens Jesus sa: Din tale skal være ja, ja, eller nei, nei. Alt imellom er av det onde.

Nei, Jesus lot seg ikke lure til å bli ateist, men Den Hellige Ånd, Gud og Jesus er jo ett, og det ville vel fortone seg noe merkelig om Jesus skulle forkaste seg selv. Eller er tre-enigheten også problematisk for Salmelid?